הלוואות לעסקים – גיוס אשראי, הלוואות ומימון לעסקים קטנים

מדוע זקוקים בעלי עסקים להלוואות? 

בעלי עסקים, בייחוד כאשר מדובר בעסקים קטנים ובינוניים, נזקקים לעיתים קרובות להלוואות ותמיכה במימון. מימון והלוואות לעסקים נחוצים עבור הקמת עסק חדש, שיפור עסק קיים והפעלתו השוטפת.

עסקים קטנים סובלים מרגישות יתרה לתנודות כלכליות במשק, מה שהופך אותם בעלי נטייה לסבול יותר מחוסר יציבות בעתות מלחמה ומשברים כלכליים מקומיים ועולמיים. כך לדוגמא, עליית מחירים דראסטית ברמה הגלובאלית תשפיע על הכסף הנזיל והזמין העומד לרשות העסק הקטן, והכרחי להמשך פעילותו ותפקודו.

הסיבה לרגישות זו הינה שמרבית העסקים הקטנים אינם מחזיקים במספר רב של נכסים ואינם מנהלים מחזוק כספי בהיקף גדול. כל פגיעה ברווחיות העסק, ירידה בהכנסותיו, עלייה חדה בהוצאותיו או כישלון עסקי-ניהולי, עשוי להוציא אותו משיווי משקל ואף להביא לקריסתו המוחלטת. מסיבות אלו, הלוואות מהוות כלי פיננסי חיוני, קריטי והכרחי עבור קיומם והמשכיותם של עסקים קטנים.

 

מהן השיטות הנפוצות לגיוס אשראי לעסקים?

במשק הפיננסי בישראל, קיימים שלושה ערוצים מרכזיים לגיוס מימון ואשראי לעסקים: המוסדות הבנקאיים (הלוואה בנקאית), קרנות סיוע לעסקים (הלוואה חוץ בנקאית) וחברות מימון פרטי (הלוואה פרטית). כל אפיקי המימון העסקי כוללים שימוש בהלוואות, כאשר סוג ההלוואה משתנה ממקרה למקרה. סוגי ההלוואות לעסקים נבדלות זו מזו בתנאיהן, דוגמת אופן פריסת התשלומים וגובה הריבית.

 

מימון בנקאי לעסקים

הלוואות לעסקים

הלוואות בנקאיות לעסקים הן השיטה הנפוצה ביותר לגיוס מימון ואשראי עסקי. הבנקים השונים מציעים מגוון רחב של סוגי הלוואות לעסקים, בין אם מדובר בהלוואה ישירה או הלוואה עקיפה באמצעות מסגרת אשראי בחשבון.

במרבית המקרים, הלוואה מהבנק מהווה אפיק גיוס אשראי מרכזי של כל בעל עסק, בבואו למצוא פתרון מימון. היתרון בגיוס הלוואה בנקאית לעסק הינו נוחות התהליך, המצריך פניה של בעל העסק לפקידי הבנק בסניף המכיל את חשבונו העסקי. החיסרון בהלוואה בנקאית לעסקים הם תנאי הלוואה פחות נוחים, הכוללים לרוב ריבית גבוהה יחסית.

 

מימון חוץ בנקאי לעסקים

אמנם המערכת הבנקאית הינה כלי המימון העסקי הנפוץ ביותר. עם זאת, בשנים האחרונות גובר הביקוש, ולכן גם ההיצע, למימון מגורמים חוץ-בנקאיים. גיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים מתבצע דרך קרנות מדינה לסיוע לעסקים או קרנות פילנתרופיות.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים מצריכות עמידה בתנאי סף, דרישות וקריטריונים הנקבעים על ידי הקרן. היתרון בגיוס מימון מקרנות סיוע הינו תנאי ההלוואה הנוחים, בהשוואה לגיוס מימון ממוסד בנקאי. מימון לעסק ממקור חוץ בנקאי יאפשר פריסת תשלומים ארוכה יותר, שיעורי ריבית נמוכים יותר ודרישות מופחתות לביטחונות. החיסרון בהלוואה מסוג זה טמון בתהליכי הבחינה הקפדניים, הארוכים והמייגעים לעיתים הדרושים לקבלתה.

 

מימון פרטי לעסקים

אפשרות נוספת לגיוס אשראי עסקי הינה באמצעות המגזר הפרטי. במשק הישראלי קיימות מגוון חברות מימון פרטי, המציעות פתרונות מימון והלוואות בתנאים שונים עבור עסקים. הלוואה פרטית לעסקים עשויה להתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מימון רכב לעסק וכל מטרה עסקית אחרת.

היתרון בגיוס הלוואה עסקית מהמגזר הפרטי הינו מהירות ההלוואה, והיעדר הצורך להציג מסמכים ומידע על העסק. חברות פרטיות למימון פועלות תוך לקיחת סיכונים גבוהים במתן הלוואות לעסקים. החיסרון בגיוס הלוואה מסוג זה טמון בתנאים לא אופטימליים, הכוללים שיעורי ריבית גבוהים יחסית ופריסת תשלומים קצרה. תנאי ההלוואה הלא נוחים מסכנים את העסק הלווה בהכבדה על תזרים המזומנים.

 

סוגי ההלוואות לעסקים קטנים – אילו סוגים קיימים?

קיימים מספר סוגי הלוואות לעסקים קטנים, הנבדלים זה מזה בתנאי ההלוואה ובגופים הפיננסיים המעניקים את ההלוואות הללו. גיוס הלוואות לעסקים קטנים מתבצע מגורמים בנקאיים, מדינתיים, פילנתרופיים או פרטיים.

בטרם פונים לגוף פיננסי מסוים בבקשה לגיוס מימון לעסק קטן, חשוב להבין היטב את סוג ההלוואה, תנאיה והתאמתה עבור המקרה הספציפי של העסק הנידון.

 

#1 הלוואות בנקאיות לעסקים קטנים גיוס הלוואות לעסקים

המוסדות הבנקאיים בישראל מעניקים הלוואות במגוון רחב של מסלולים שונים, כאשר כל מסלול הלוואה מתאים עבור סוג עסק מסוים. מסלולי ההלוואות הבנקאיות נבדלים זה מזה בתנאים, ובכלל זה שיעורי תשלומי הריבית ואופי פריסת תשלומי ההחזרים. הלוואה בנקאית מהווה אפיק מימון זול וכדאי במיוחד עבור עסקים קטנים.

הלוואת "און קול" (On call loan) הינה סוג אחד של הלוואה בנקאית לעסקים, המתאימה בעיקר עבור בעלי עסקים הזקוקים להלוואה כספית, שאינה כוללת תשלום ריבית בשיעור גבוה. מסלול הלוואה זה מעניק עבור הלקוח פרק זמן קצר להחזרת ההלוואה, העומד על מספר ימים עד חודשים ספורים בלבד. תנאי זה מביא לריבית נמוכה משמעותית מהלוואות בנקאיות רגילות. הלוואות האון קול ניתנות ללקיחה מהיום להיום, ולכן אידאליות כהלוואות קצרות טווח המספקות חמצן לעסקים קטנים שנתקלו בצורך מימוני בטווח המידי והקצר.

סוג נוסף של הלוואות בנקאיות לעסקים קרויה "הלוואת שפיצר". במסלול הלוואה זה, בעל העסק הלווה מחזיר את תשלומי ההלוואה בשיעור נומינאלי, בתוספת ריבית. עם זאת, בסוג הלוואה זה תשלומי הריבית נחשבים לגבוהים יחסית.

דרך נוספת למימון בנקאי הינה הגדלת מסגרת האשראי. מדובר במעין הלוואה עקיפה מהבנק, המבצעת על ידי הרחבת מסגרת האשראי בחשבון העסק המצוי בבנק מסוים.

הלוואת גישור, המכונה גם הלוואת חסד או Grace loan, הינה סוג נוסף של הלוואה בנקאית, המאפשרת דחיית התשלומים למשך תקופה קבועה מראש. עם זאת, הלקוח הלווה מחויב בתשלום ריבית. במקרים מסוימים, ניתנת הלוואת גישור המאפשרת אי תשלום ההחזרים והריבית לאורך תקופת ההלוואה כולה, ובסוף התקופה הלקוח משלם את סכום ההלוואה כולה כולל ריבית והצמדה.

 

#2  הלוואות חוץ-בנקאיות לעסקים קטנים

אפיק הלוואה נוסף עבור עסקים קטנים היו באמצעות הלוואות ממקור חוץ בנקאי. מלבד המערכת הבנקאית, קיים מגוון רחב של אפשרויות למימון חוץ בנקאי. בעלי עסקים קטנים יכולים לקבל הלוואות מגורמים חוץ בנקאיים כדוגמת חברות מימון פרטיות וקרנות סיוע ממשלתיות או פילנתרופיות. לצד חברות המימון וקרנות הסיוע, ניתן להיעזר בשירותים מיוחדים כגון פקטורינג וניכיון שיקים.

פתרון מימוני זה של הלוואות חוץ בנקאיות מאפשר ליזמים ולבעלי עסקים להלוות כספים ולגייס אשראי ללא מעורבות של גורמים בנקאיים מסחריים. הלוואות חוץ בנקאיות מספקות הלוואה בתנאים נוחים עבור יזמים ובעלי עסקים שאין בבעלותם ביטחונות וערבונות מספקים לקבלת הלוואה מהבנק.

בנוסף, מסלול הלוואה זה מתאים עבור לקוחות עסקיים המבקשים לקבל הלוואה מבלי להשפיע על מסגרת האשראי בבנק. ההלוואה מאפשר לבעל העסק לגוון את מקורות המימון והאשראי, ותורמת בסופו של דבר ליציבות העסק ולצמיחת הכלכלה כולה.

 

#3 הלוואות מקרנות מימון וסיוע

בישראל קיימות שלל קרנות פילנתרופיות, אשר משתמשות בכספי תרומות לצורך הענקת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים. המימון לקרנות אלו מגיע לרוב מאנשי עסקים אמידים בישראל ובעולם, וגופים יהודיים דוגמת קהילות יהודיות מבוססות. מימון עסקי מקרנות אלו לרוב מאופיינות בתנאי הלוואה נוחים במיוחד, שכן פעולת הקרנות נעשית ללא כוונות רווח.

קבלת הלוואה מקרן פילנתרופית לרוב מצריכה העמדת ביטחונות מינימאליים בלבד, וכרוכה בהסדרי תשלומים זולים. בנוסף, הקרנות עשויות להציע סיוע וליווי לבעלי עסקים חדשים המצויים בראשית דרכם.

הקרנות לרוב מיועדות עבור יזמים ובעלי עסקים ממגזרים ופלחים ספציפיים בחברה הישראלית. קרנות קורת מציעות סיוע מימוני לעסקים באזורי הפריפריה, ועבור יזמים השייכים לאוכלוסיות מוחלשות. האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית הינה קרן ייחודית המעניקה הלוואות בלי ריבית למספר שנים, עבור עולים מהעדה האתיופית ומגזרים חלשים נוספים.

קרן שמש ליזמים צעירים ממקדת את פעילות הסיוע הפיננסי עבור יזמים צעירים בני 35 ומטה. הקרן מאפשרת הלוואה נוחה וזולה בנוסף לשירות ייעוץ וליווי עסקי.

קרן נתן מציעה מימון לעסקים קטנים ובינוניים בלבד. קרנות צפונה ודרומה מעניקות סיוע לעסקים באזורי הפריפריה בצפון ודרום הארץ. קרנות הסוכנות, המקבלות את מימונם מקהילות יהודיות מבוססות ואמידות בצפון אמריקה, מסייעת ליזמים ובעלי עסקים בגליל, בנגב, בעמקים ובמספר ערי ספר נוספות.

קיימות קרנות עבור נשים המעוניינות להקים עסק, וכן עבור קרנות ספציפיות יותר המתמקדות בנשים מהמגזר הערבי.

 

#4 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים

הלוואה בערבות המדינה הינה סוג של מימון חוץ בנקאי, המיועד עבור עסקים קטנים ובינוניים בלבד. את ההלוואות מקבלים דרך קרנות ממשלתיות, העוסקות במתן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים. קבלת הלוואה בערבות המדינה מצריכה עמידה בתנאי סף ודרישות בסיסיות, והגשת בקשה מסודרת המכילה מידע מפורט ומקיף אודות העסק. הלוואות בערבות המדינה מספקות תמיכה וסיוע פיננסי עבור עסקים רבים בישראל, בכך שמאפשרות נטילת הלוואה בתנאי החזר נוחים וללא הוצאות מרובות.

הלוואות בערבות המדינה ניתנות בתנאים מועדפים עבור יזמים העומדים בפני הקמת עסק חדש ועסקים קיימים שנקלעו למצוקה כלכלית. הקרנות המאפשרות קבלת סיוע מימון בערבות המדינה נבדלות זו מזו בתנאי ההלוואה המוצעת. הלוואות בערבות המדינה מיועדות עבור עסקים המגלגלים מחזור שנתי בהיקף של 22-100 מיליון שקלים בשנה, וניתנות גובה של עד 8% מסכום המחזור ולתקופה של חמש שנים.

קרנות הסיוע והמימון הממשלתיות המרכזיות הן קרן הסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה וקרן הסיוע לעסקים בינוניים בערבות המדינה. קרנות אלו כפופות למשרד התעשייה והמסחר, ועוסקות בסיוע הכולל הלוואות בתנאי ריבית והחזר נוחים באופן מיוחד. היתרון המרכזי שבהלוואות מסוג זה הינה הדרישה הנמוכה להון עצמי על סך 20% בלבד מערך ההלוואה. בנוסף, קיימת אפשרות לתקופת גרייס/חסד, המאפשרת את דחיית התחלת התשלום בכמה חודשים.

 

#5 הלוואות פרטיות לעסקים

הלוואות פרטיות מהוות דרך נוספת לגיוס מימון. הכוונה היא להלוואות שמשיגים באופן עצמאי מאנשים בעלי קשר אישי לבעל העסק הלווה, דוגמת בני משפחה וחברים, וכן מגופים פרטיים כמו מקומות עבודה, חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי וחסכונות פנסיוניים. לרוב מדובר בהלוואות של סכומי כסף נמוכים יחסית.

הלוואה חברתית מעמית לעמית מאופיינת בדרגות סיכון גבוהות יותר עבור המלווים, ותנאי מימון נוחים במיוחד עבור הלווים, שכן לרוב אלו יעניקו הלוואה מבלי לדרוש ביטחונות וריבית גבוהה. עם זאת, על מנת למנוע סכסוכים פוטנציאליים ועוגמת נפש, מומלץ להסדיר את העסקה משפטית ורשמית.

הלוואה מחברת אשראי לרוב תהיה בסכום קטן עד בינוני של 1000 עד 4000 שקלים. ניתן לקבל מימון מחברת האשראי באופן מידי, בפרק זמן של עד 3 ימים עסקים מיום הגשת הבקשה. אין צורך להציג עדים או להציב בטחונות כספיים כלשהם לצורך קבלת ההלוואה.

בנוסף, ניתן ליטול מספר הלוואות עוקבות מחברות האשראי, מבלי לחכות תקופת המתנה בין הלוואה להלוואה. את ההלוואות הללו מחזירים בתשלומים חודשיים, הנפרסים על פני כמה חודשים עד שנה. הריבית זהה לזו הקיימת בהסדר כרטיס האשראי של הלווה.

 

#6 הלוואה צמודה למדד לעסקים קטנים ובינוניים

הלוואה צמודה למדד היא סוג נוסף של הלוואה בנקאית, המכילה תנאי של החזר תשלומים בצמוד למדד. כלומר, גובה התשלום של כל החזר יעלה או יופחת בהתאם לעליות ולירידות במדד המחירים לצרכן, אשר מתפרסם באופן חודשי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד לצרכן משקף את עליות וירידות המחירים בשוק, ולרוב עולה בכ-2%-3% בכל שנה. חישוב התשלומים נעשה על ידי הבנק באופן אוטומטי, כך שהלווה לא צריך לבצע חישובים בכל חודש.

הלוואות צמודות לצדד מאופיינות ברמת יציבות גבוהה יחסית של סכום ההחזרים החודשיים, ותאים נוחים וזולים יחסית. במסלול זה, הלווה חייב בתשלום ריבית הנותרת קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה. עם זאת, הלוואה זו ניתנת בשיעורי ריבית גבוהים יותר לרוב מאשר במסלול הלוואה בריבית משתנה.

יש לקחת בחשבון כי אם מבקשים לצאת ממסלול הלוואה זה לפני הזמן, קיים חיוב בגין עמלת פירעון מוקדם. מומלץ לקחת הלוואה למימון עסקי בצמוד למדד בזמנים בהם שיעורי הריבית במשק יורדים, על מנת ליהנות מתשלום ריבית נמוך. עם זאת, חשוב לדעת כי המדד עולה לרוב בכל שנה בכ-2%-3%, מה שמעלה את גובהם הכולל של ההחזרים ככל שההלוואה נלקחת לטווח ארוך יותר.

 

#7 הלוואת בלון לעסקים

מסלול הלוואה נוסף הרלוונטי עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים הינה הלוואת בלון. הלוואות בלון לעסקים מיועדות לאפשר ליזמים ובעלי עסקים גמישות מסוימת בכל הנוגע לניהול תזרים המזומנים והסדרת מערכת ההכנסות וההוצאות.

לקיחת הלוואת בלון עשויה להתאים במיוחד לבעלי עסקים המצויים בתקופת משבר זמנית, הכולל מחסור בכסף נזיל. נהוג לקחת הלוואה כזו במידה וקיים מחסור בכסף זמין ומידי, אך צפוי להיכנס הכנסה עתידית שתכסה את ההלוואה.

הלוואת בלון נותנת אפשרות ללווה לקבל כספים ולהחזירם בתום תקופה הנקבעת מראש בין שני הצדדים, מבלי לשלם את ההלוואה בתשלומים חודשיים. עם זאת, בהתאם לתנאי העסקה בספציפית, לעיתים יחויב הלווה בתשלום ריבית והצמדה בכל חודש.

שמו של מסלול זה מגיע מההקבלה של ההלוואה לבלון, "המתנפח" ככל שעובר הזמן בשל תוספות הריבית וההצמדה, ו"מתפוצץ" בסיום תקופת ההלוואה והחזרה המלא. במסלול הלוואה זה, בעלי העסקים מגישים בקשה להלוואת סכום כסף מסוים מהבנק או מגורם מלווה אחר. בשל המבנה המיוחד שלה, הלוואת בלון לרוב מוענקת לטווחים קצרים של מספר חודשים או שנים ספורות.

 

לסיכום, כמעט כל עסק ולא משנה מאיזה תחום, סוג וסדר גודל, חייב לבצע גיוס אשראי ומימון עסקי, על מנת להבטיח עסק יציב, רווחי ויעיל. הלוואות לעסקים מאפשרות ליזמים צעירים להקים עסק או חברה חדשה, ומסייעות לעסקים קיימים להמשיך להתפתח, לצמוח ולהתקדם.

התרחבות, שגשוג והצלחה של עסק טמונה באשראי הניתן לו. פתרונות המימון מאפשרים לשכור ולהכשיר עובדים מיומנים, מקצועיים ויעילים, לרכוש ציוד חדיש ומתקדם, להרחיב את פעילות העסק ולפתח את מוצריו ושירותיו.

עסקים קטנים ובינוניים רבים נקלעים למצוקה כלכלית, בעיקר בשנים הראשונות לפעילותן. לקיחת הלוואות מסייעת להוציא את העסק מהמצוקה הכלכלית, ולהמשיך את פעילותו השוטפת.

ככלל, ניתן לסווג הלוואות לעסקים למימון בנקאי, מימון חוץ-בנקאי ומימון פרטי. הלוואות בנקאיות ניתנות על ידי המוסדות הבנקאיים במגוון רחב של מסלולים, הכוללים תנאים משתנים.

דוגמאות להלוואות בנקאיות משתלמות הן הלוואה צמודה למדד והלוואת בלון הלוואות חוץ בנקאיות ניתן לגייס מגורמים החיצוניים למערכת הבנקאית, כמו חברות מימון פרטיות וקרנות סיוע ממשלתיות ופילנתרופיות.

דרך נפוצה וכדאית במיוחד למימון חוץ בנקאי לעסקים היא דרך הלוואה בערבות מדינה. בנוסף, קיימת אפשרות ללוות כספים למימון עסקי מגורמים פרטיים כמו בני משפחה, חברים קרובים או עמיתים לעבודה, וכן דרך גופים פרטיים כמו חברות ביטוח, אשראי ופנסיה.

עבור בעלי עסקים ויזמים המעוניינים בגיוס מימון ונטילת הלוואות לצרכים עסקיים, מומלץ לבצע סקר שוק מקדים אודות הכלים הפיננסיים העומדים לרשותם. בדיקה מקיפה של ערוצי, מקורות ואפשרויות המימון לעסקים תאפשר ביצוע עסקה מיטבית, משתלמת וכדאית, שתתרום להצלחת העסק. למידע נוסף בנושא הלוואות לעסקים לחצו כאן.

זקוקים להלוואה עבור העסק?

קבוצת ביזנסוייז מתמחה בגיוס הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

השם שלך:

טלפון:

יישוב מגורים:

שם החברה:

משהו נוסף לומר לנו:

דילוג לתוכן