הקמת חברה חדשה: פתיחת חברה בישראל – מדריך 5 השלבים

Please wait...

 

מדריך ב-5 שלבים להקמת חברה חדשה בישראל

הקדמה: מהי חברה ומה ההבדל בינה לבין שותפות או עוסק מורשה?

ההגדרה ה"יבשה" של חברה היא ארגון עסקי שמחבר בין אנשים בעלי מטרה עסקית משותפת, כאשר ברוב המקרים המטרה היא עשיית רווח כלכלי. בישראל רוב החברות במשק הן חברות מאוגדות מה שמסיר במידת מה את האחריות המשפטית מבעלי החברה וממייסדיה במקרה של הפסדים וחובות. חברה מהסוג הזה נקראת חברה בע"מ (בערבון מוגבל). איך להקים חברה

ההבדל המרכזי בין חברה לבין שותפות או עוסק מורשה הוא שחברה היא אישיות משפטית נפרדת שעומדת בפני עצמה ולא על שם של אדם ספציפי אשר מחזיק במניות החברה. כמו כן, חברה חייבת להיות רשומה אצל רשם החברות. הדבר יבוא לידי ביטוי במקרה בו חברה נקלעה למשבר וצברה חובות והפסדים. במקרה כזה בעל החברה (מי ששולט במניות שלה) לא יחוייב להחזיר חובות אלה מכיסו הפרטי באופן אישי, אלא במקרה שנפתח נגדו הליך "הרמת מסך" עליו נדבר בהמשך. לעומת זאת, שותף בשותפות כלשהי שהוסדרה בהסכם שותפות מסודר, או עוסק מורשה כלשהו אשר צברו חובות והפסדים עלולים בהחלט להיתבע באופן אישי בגין החובות וההפסדים הנ"ל ויהיו אחראיים להחזירם באופן ישיר.

הבדל נוסף הוא במחויבות שחלה על חברה לנהל ספרים על פי חוק. דבר אשר לא חל על שותפות או עוסק מורשה.

הבדל שלישי הוא בגובה שיעור המס שחברה מחויבת לשלם לרשויות המס, אשר גבוה מהמס שמשלמים שותפות או עוסק מורשה. שיעור מס החברות נכון לשנת 2018 עומד על 23%.

 

השלב הראשון: החלטה על סוג החברה שאנחנו עומדים להקים

בישראל הסוג הנפוץ של החברות שנפתחות הוא חברות מוגבלות במניות, או בשמן הנפוץ יותר "חברה בע"מ". הסוג הפחות נפוץ הוא חברה שאינה מוגבלת במניות. ההבדל בין השתיים הוא מידת האחריות הכספית והמשפטית של בעלי או מייסדי החברה במקרה שהחברה נקלעה לחובות או קורסת כלכלית.

במקרה של הקמת חברה מוגבלת במניות בעלי החברה אחראיים לשלם חובות רק עד לגובה סכום המניות הכולל אותן הם מחזיקים בידיהם. במקרה של פתיחת חברה חדשה שאינה מוגבלת במניות (בדרך כלל פירמות של ראיית חשבון או עורכי דין) חובות החברה במקרה של קריסה כלכלית יהיו בסך של כל בעלי המניות (מי שמחזיקים במניות החברה).

כאמור, רוב האנשים בישראל ייבחרו לפתוח חברה מהסוג הראשון, אך אם יש ספק תמיד אפשר לפנות ליועץ עסקי לקבלת הכוונה נוספת.

 

השלב השני: בחירת שם, ניסוח תקנון ומינוי דירקטורים לחברה

בחירת שם: בעת בחירת שם לחברה חדשה חשוב להבין שיתכן והשם שעליו חשבתם כבר תפוס ונרשם ברשם החברות על ידי חברה אחרת. מה שמומלץ לעשות זה להכין רשימה של שמות רלוונטיים, להעביר לעו"ד מטעמכם על מנת שיבדוק אילו שמות זמינים לרישום ולבסוף לבחור שם אחד מתוך רשימת השמות התקינים והפנויים. 
פתיחת חברה חדשה

ניסוח תקנון: כל חברה חדשה חייבת שתהיה לה תקנון פורמלי. התקנון הוא הסכם כתוב בין החברה לבין מחזיקי ובעלי המניות בה. התקנון חייב להכיל 4 סעיפים: את שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום והאם יש הגבלת אחריות (האם החברה היא חברה בע"מ או לא). רוב החברות מכניסות לתקנון סעיפים רבים נוספים. מידע נוסף בנושא אפשר למצוא כאן.

מינוי דירקטורים: בעת הקמת חברה פרטית יש חובה למנות לפחות אדם אחד לתפקיד הדירקטור. הדירקטורים הממונים ירכיבו את דירקטוריון החברה ויתוו את מדיניותה באמצעות קבלת החלטות הנוגעות לפעילותה השוטפת ולעתידה. למידע נוסף לחצו כאן.

 

השלב השלישי: רישום החברה אצל רשם החברות

לאחר שבחרתם שם לחברה, ניסחתם תקנון ומיניתם דירקטור(ים) תגיעו לשלב בו סוף סוף תוכלו לרשום את החברה ברשם החברות (לאחר תשלום האגרות). בפועל מדובר בפרוצדורה של הגשת מסמכים לגוף הנקרא "רשם החברות", כאשר את המסמכים הללו מכין בדרך כלל עו"ד שמתמחה בדיני חברות.

המסמכים והטפסים הדרושים לרישום חברה ברשם החברות:

  • – טופס הגשת מסמכים לרישום חברה (מאושר בחתימת עו"ד ובחתימה של מגיש הטופס).
  • – טופס בו מצהירים בעלי המניות בחברה על כשירותם החוקית להחזיק במניות אלו. כל בעל מניות ממלא את הטופס בנפרד וחייב לקבל עליו אישור וחתימת עורך דין.
  • – טופס בקשה לרישום חברה חדשה (מוכר גם כ"טופס 1") ועליו חתימה של עו"ד, בו יופיע שם החברה הרצוי והאם היא חברה בע"מ.

    הקמת חברה בישראל
  • – תקנון חברה בו מופיעים 4 סעיפי החובה אותם הזכרנו מקודם וסעיפים נוספים במידת הצורך.
  • – טופס הצהרת דירקטורים ראשונים עם חתימת עו"ד בו מופיע הרכב הדירקטורים בחברה, כאמור, בחברה פרטית יכול להיות מורכב רק מאדם אחד.

כמה עולה לרשום חברה ברשם החברות? בעת רישום חברה חדשה תאלצו לשלם אגרת רישום חד פעמית שעומדת נכון לדצמבר 2018 על סכום של 2,614 ש"ח. לתשומת לבכם: רושמי חברה במסלול המקוון באינטרנט משלמים תשלום מופחת של 2150 ש"ח בלבד.
אל אגרה זו מצטרפת אגרה שנתית (כזו שתצטרכו לשלם מדי שנה) בגובה 1,130 ש"ח (למשלמים עד סוף חודש פברואר), או בגובה 1,502 ש"ח (למשלמים מחודש מרץ ואילך). ריכוז של תעריפי האגרות המשתנים אפשר למצוא כאן.

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים, ללא התחייבות
שם:
טלפון:
יישוב מגורים:
שם החברה:

משהו נוסף לומר:

 

השלב הרביעי: רישום אצל רשויות המס (מס הכנסה וביטוח לאומי)

לאחר שהחברה עברה בהצלחה את הרישום ברשם החברות וקיבלה ממנו את האישור על כך ואת מספר הח.פ. שלה (ראשי תיבות של חברה פרטית) היא יכולה לעבור לשלב פתיחת התיקים ברשויות המס השונות הכוללות את המע"מ, הביטוח הלאומי ומס הכנסה (בדיוק לפי הסדר הזה).
 

השלב החמישי: דו"חות שנתיים

חשבתם שאחרי שהקמתם חברה חדשה הביורוקרטיה העסקית הסתיימה? אז לא בדיוק. כל חברה חייבת "לנהל ספרים", כאשר הכוונה היא לדו"חות כספיים עם מידע על פעילותה העסקית של החברה. ניהול הספרים מתבצע על ידי רואה חשבון מוסמך אשר מעביר אחת לשנה את הדו"חות לרשויות השונות. הדו"חות אותם צריך להגיש: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח שינויים בהון ודו"ח תזרימי מזומנים. למידע בהרחבה על הדו"חות הכספיים אותם צריך כל עסק בישראל להגיש לרשויות לחצו כאן.

 

מהו הליך "הרמת מסך"?

כפי שכבר ציינו, הייחודיות של פתיחת חברה בע"מ היא שהיא יוצרת הפרדה בין החברה לבין בעלי המניות שלה כאנשים פרטיים ומגנה עליהם במקרה של פשיטת רגל או היקלעות לחובות. חברה בע"מ מסירה את האחריות המשפטית מבעלי המניות עצמם ומעבירה אותה אל החברה כאישיות נפרדת. כל זאת טוב ויפה כל עוד בעלי המניות מתנהלים על פי חוק ומקפידים על שקיפות, אך מה קורה כאשר יש חדש להונאה כלשהי שהתבצעה על ידי בעלי המניות בחברה? במקרה כזה מפעילים הליך לא שגרתי שנקרא, ניחשתם נכון – הרמת מסך. ההליך יכול להתבצע רק בהחלטת בית משפט ועל התובעים במשפט תחול חובת ההוכחה לפעילות כלכלית לא כשרה של בעלי המניות.

צריכים סיוע בפתיחת חברה חדשה? השאירו פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים, ללא התחייבות
שם:
טלפון:
יישוב מגורים:
שם החברה:

משהו נוסף לומר:

דילוג לתוכן