הקמת סטארט אפ – איך להקים חברת סטארט אפ?

Please wait...

הקמת סטארט אפ, או חברת הזנק, הפכה לשאיפה נפוצה ביותר בישראל, הודות לסיפורי הצלחה של חברות ישראליות אשר הצליחו וביצעו אקזיט בסכומי עתק (דוגמת WAZE, צ'קפוינט וכרומטיס). רבים מהישראלים שואפים להקים חברת סטארט אפ, אך לא תמיד יודעים במה הדבר כרוך.

על פי האומדנים, מספרן של חברות הסטארט אפ בישראל עומד על למעלה מ-5000, כאשר רק מעטות מהן הופכות לסיפור הצלחה. לצד האפשרות להצלחה, הקמת סטארט אפ כרוכה בסיכונים רבים.

הקמת חברות סטארט אפ הינה תהליך מורכב, תובעני וממושך, המחייב השקעה משמעותית של אנרגיה ומשאבים רבים. טרם הקמת חברת הזנק, מוטב לבצע בדיקות מקדימות ולבחון את היתכנות הפרויקט על מנת להקטין למינימום את רמות הסיכון ולצמצם את הסיכוי לכישלון. על יזמי סטארט אפ לוודא כי ביכולתם להקדיש את הכסף והזמן הרב הדרוש להקמת החברה ופיתוחה, וכי קיימת מצד מוכנות להתמודד עם הקשיים והמכשולים הצפויים בתהליך ההקמה ולאחריו.

לפני שנוקטים פעולות ממשיות להקמת סטארט אפ, חשוב לדעת את השלבים השונים החיוניים לפרויקט מסוג זה. על יזמי סטארט אפ לבחון את תחומי פעילותם, לאתר את הנקודות הקריטיות הרלוונטיות לפרויקט הספציפי ולהכין תכנית עבודה מסודרת ומפורטת, הכוללת את כל ההיבטים הרלוונטיים להקמת, פיתוח וניהול עסק סטארט אפ. השלבים בדרך להקמת סטארט אפ, כפי שמפורטים במאמר זה, יכולים להתבצע במקביל או בסדר פעולות שונה, בהתאם לאופי וצרכי הפרויקט.

 

#1 בחירת הרעיון לסטארט אפ

הקמת חברת סטארט-אפ

השלב הראשון להקמת סטארט אפ הינו בחירת הרעיון עצמו. ככלל, סטארט אפ בעל סיכויי הצלחה גבוהים יתבסס על רעיון העונה על צורך מסוים. על יזמי הסטארט אפ לאתר ולזהות באופן מדויק בעיה או צורך קיים, שאין עליו מענה אפקטיבי מתאים. לאחר מכן, על היזמים להמציא רעיון ייחודי, מקורי וחדשני שיספק פתרון לבעיה ו/או ויאפשר את סיפוק הצורך בצורה המיטבית. חברת סטארט אפ מבוססת בראש ובראשונה על חזון. החזון מתורגם בהמשך הדרך לתכנית עסקית מסודרת, המפרטת את היעדים ואת הדרכים להשגתם.

 

#2 בדיקת כדאיות והיתכנות הפרויקט

זיהוי הבעיה ואיתור דרך לפתרונה אינם מספיקים כשלעצמם, שכן יש לוודא שמדובר בפתרון ישים, מציאותי ויעיל, שעתיד ליהנות מביקוש רב לאחר ייצורו, הפצתו ושיווקו. יש לבצע בדיקת היתכנות של הפרויקט, מההיבט הטכנולוגי-ביצועי ומהיבט הכלכלי-פיננסי. בנוסף, חשוב לבצע בדיקת כדאיות של פרויקט הסטארט אפ. על היזמים ללמוד היטב ולחקור לעומק את התחום בו הסטארט אפ פועל, כולל מגמות בשוק, חידושים טכנולוגיים אחרונים, ורווחים פוטנציאליים מהמוצר או השירות.

חשוב לבצע בדיקות מעמיקות ומקיפות, הכוללות בחינה מדוקדקת של הגורמים המתחרים שמציעים פתרון לאותה בעיה או צורך שזוהה. על רעיון הסטארט אפ להכיל פתרון בעל ערך מוסף, שיאפשר לייחד ולהבליט את המיזם ביחס לשאר הגורמים בשוק, ולספק עבורו הצדקה אמיתית. בחינת מצב השוק והתחרות בו עשוה להיות קשה, אך מדובר בבדיקה הכרחית הנחוצה להצלחת הסטארט אפ.

חשוב לקבוע תכניות ברורות לפיתוח עסקי ואסטרטגי של הסטארט אפ החדש. לצורך זה מקיימים היזמים סדרת פגישות, כאשר כל פגישה עוסקת בנושא מוגדר, ובסופה מגיעים למסקנות וסיכום כתוב. פגישות אלה מאפשרות ליזמים להכיר היטב את המוצר והשוק הרלוונטי, לצורך הגדרת אסטרטגיה שיווקית מתאימה ומודל עסקי הולם. תהליך זה אורך לרוב בין חודשיים לשלושה חודשים.

 

#3 היבטים משפטיים בהקמת סטארט אפ

הקמת חברת סטארט אפ מצריכה חשיבה מעמיקה אודות היבטים משפטיים שונים. בין היתר, יש לגבש ולערוך הסכם מייסדים, המיועד להסדיר משפטית את היחסים בין מקימי החברה, וכן לצורך הפעלת וניהול החברה. על ההסכם לכלול סעיפים המתייחסים לאפשרויות ההתרחבות העתידיות של הפרויקט לאחר הקמתו, לדרכי הגנה על הקניין הרוחני של המיזם ולהסכמי סודיות בעלי תוקף משפטי מחייב. בנוסף, יש לבצע את התהליכים הביורוקרטיים הרלוונטיים לתהליך הקמת חברה.

 

#4 אפשרויות מימון וגיוס כספים לסטארט אפ

בתהליך הקמת סטארט אפ, יש צורך להגדיר את האמצעים הכספיים ומקורות המימון הראשוניים, שכן שלבי ההקמה הראשוניים כרוכים בעלויות והוצאות כספיות. דרכי המימון הפוטנציאליות עשויות להיות קרנות הון-סיכון, משקיעים פרטיים, הלוואות מהבנקים ועוד. גיוס משקיעים למימון תהליכי ההקמה של מיזם סטארט אפ היו תהליך קריטי וחשוב ביותר.

במקרים רבים, יזמי סטארט אפ פועלים לגיוס כספים בשלבים המוקדמים של הקמת החברה. עם זאת, איתור משקיעי הון לסטארט אפ עשוי להיות תהליך סבוך למדי. לפיכך, מומלץ לדחות את משימת גיוס הכספים על מנת לרכז את מירב המאמצים לפיתוח המוצר או השירות עצמו.

 

#5 תוכנית עסקית לסטארט אפ

עריכת תוכנית עסקית להקמת סטארט אפ איננה מהווה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי להצגת מכלול ההיבטים הקשורים בפרויקט. ברמה הפיננסית-כלכלית, התוכנית העסקית מפרטת את חזון, יעדי ומטרות הסטארט אפ, כולל השיטות והדרכים הנחוצים להגשמתם. תוכנית מסודרת, ברורה ומוצלחת תאפשר למשוך משקיעים פוטנציאליים, ולשכנעם בסיכויי כדאיות, היתכנות והצלחת הפרויקט, וכן בפוטנציאל הגלום בו להפקת רווחים.

תכנון עסקי לסטארט אפ עשוי לסייע במציאת שותפים לפרויקט. עסקי סטארט אפ לרוב אינם מנוהלים ומוקמים על ידי יזם אחד, שכן אדם בודד איננו מסוגל להכיל את קשת ההתמחויות המקצועיות הדרושות לניהול ותפעול עסק. הקמת סטארט אפ דורשת אנשי מקצוע מתחומי השיווק, הביצוע, הטכנולוגיה, הבקרה, הפיתוח ועוד. בנוסף, התכנית מאפשרת להטמיע בקרב יזמי ועובדי החברה את מטרות, יעדי וצרכי המיזם. התוכנית העסקית מייצרת בסיס להמשך הפעילות ולאופן העבודה, ומסייעת להבהיר, לפרט ולהגדיר את תחומי האחראיות של כל אחד מצוות העובדים.

 

התוכנית העסקית נערכת בהתאם לסוג, אופי ויעדי הסטארט אפ, וכוללת סעיפים המפרטים את הפרמטרים הבאים:

  • פירוט הרעיון – כאשר בשלב הראשון מתוארת הבעיה או הצורך אותו הפרויקט אמור למלא ולספק, ובשלב השני מתוארות דרכי הפתרון, בדמות המוצר או השירות המוצע.
  • הגדרה מפורטת ומלאה של קהל היעד הפוטנציאלי – כאשר קהל הרוכשים העתידיים נקבע לאחר פילוח שוק.
  • הגדרת המתחרים הקיימים בשוק – תוך הבלטת הערך המוסף והיתרונות הייחודיים של הסטארט אפ.
  • תכנון עסקי ואסטרטגי – המיועד לאפשר את השגת היעדים. התכנון העסקי-אסטרטגי כולל את דרכי התמחור, השיווק, ערוצי ההפצה, אופן התפעול בשוטף ועוד.
  • מודל כלכלי – פיננסי – המתאר ההיגיון הכלכלי של החברה, כולל תחזית רווח-הפסד ותחשיב רווחים והכנסות למול עלויות והוצאות. המודל הפיננסי מיועד לקבוע מנגנון שיאפשר ייצור רווחים מהמוצר.
  • קביעת חלוקת התפקידים ותחומי האחראיות של אנשי הצוות השונים העומדים מאחורי הסטארט אפ.

 

#6 דמו / פרוטוטייפ לסטארט אפ

הכנת דמו (Demo) או אב טיפוס (Prototype) מאפשרת להמחיש את רעיון הסטארט-אפ בצורה ויזואלית ופרקטית, תוך הדגמת תכונות המוצר. לאחר מכן, ניתן להציג את מוצר הדמו באמצעות מצגת מקצועית, תמציתית ועניינית. הכנת פרזנטציה המבוססת על הגרסה המקדימה של המוצר או השירות מאפשרת למשוך משקיעים, יזמים ושותפים פוטנציאליים. על הפרזנטציה להתאים לתוכנית העסקית של הסטארט אפ.
 

#7 תכנית עבודה לסטארט אפ

בשלב זה נקבעת תכנית עבודה ומוגדר לוח זמנים, בהתאם לתכנון האסטרטגי, לפיתוח העסקי ולתכנית העסקית כולה. מטרת תכנית העבודה להגדיר את אופן ודרכי הביצוע, כולל תאריכי יעד. תכנית העבודה כוללת את המטרות האסטרטגיות, היעדים והמטלות לטווח הקצר והארוך, תוך הגדרת תחומי האחראיות של עובדי החברה, וכן מנגנון בקרה המבטיח את תקינות התכנית הביצועית. יש לדאוג גם להקמת המבנה האדמיניסטרטיבי של החברה, תוך התאמתו לאופן המיסוי ומיצוי הרווחים בעתיד.

רוצים לשמוע עוד על שירותינו לסטארטאפיסטים? השאירו פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים, ללא התחייבות
שם:
טלפון:
יישוב מגורים:
שם החברה:

משהו נוסף לומר:

דילוג לתוכן