מהן קרנות פנסיה לעצמאים ומה ההבדל לפנסיית שכיר?

Please wait...
ייעוץ
הצלחה או כישלון?
הלוואות לעסקים - לחצו על התמונה למידע נוסף

הלוואות לעסקים
הגדלת רווחי העסק

החל משנת 2008 חלה חובה על כל בעל עסק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיה. לפני שנת 2008 רק חברות גדולות ויציבות ביטחו את עובדיהם בביטוח פנסיה, מה שגרם לאנשים רבים להגיע לגיל פרישה ללא פנסיה. חובת ביטוח פנסיה חלה רק על שכירים במשק ולא על עצמאים המהווים כ- 12.5% מציבור המועסקים. דבר זה יוצר מציאות שעצמאים נותרים ללא ביטחון פנסיוני הנובע כתוצאה מחוסר ידע בתחום.

 

הכיסויים של קרן פנסיה לעצמאים:

קרן פנסיה לעצמאים מעניקה גיבוי כלכלי וכיסויים ביטוחיים שונים המותאמים באופן אישי לעצמאים, כאשר הסכום לפרישה מחושב על פי הכנסה ממוצעת של כל אחד. הכיסויים הניתנים במסגרת הפוליסה הם:

סכום כספי לפרישה – החל מגיל הפרישה שהוא 64 לנשים, ו- 67 לגברים, המבוטח יקבל קצבה פנסיונית חודשית עד סוף חייו. קצבה זו תאפשר למבוטחים לשמור על רמת החיים הנוכחית ללא עבודה.

כיסוי לאובדן כושר עבודה – במקרה של אובדן כושר עבודה מסיבות מסוימות כמו תאונה, מחלה וכו', המבוטח יהיה זכאי לפנסיית נכות בשיעור של עד 75% משכרו. זאת כמובן בהתאם לתנאים המוגדרים בפוליסת הביטוח ובכתבי השירות.

כיסוי במקרה של פטירה – במקרה של מוות חלילה, תשולם לבני המשפחה פנסיית שארים חודשית לכל החיים. שארים יכולים להיות בני זוג וילדים עד גיל 21.

כמו כן, מבוטחים עצמאים יכולים ליהנות ממגוון כיסויים נוספים כדוגמת אפיק חיסכון לטווח ארוך. מדובר באפיק יציב המאפשר לכל אחד לחסוך כסף לטווח ארוך.

 

הטבות מס לעצמאים

ביטוח פנסיה מזכה עצמאים בהטבות מס הן בתכנית ניכוי או זיכוי, כיוון שהם מחושבים כשיעור מההכנסה החודשית, אולם הם מוגבלים בתקרה מסוימת המשתנה מפעם לפעם. עצמאים יכולים להפקיד לטובת קרן הפנסיה כ- 16% מההכנסות המחויבות במס וזאת בכפוף לתקנות של מס הכנסה. אם כך, מדובר בפוליסת חובה המאפשרת לעצמאים לצאת לגיל פרישה בזמן הרצוי וליהנות מאיכות חיים אליה הם הורגלו וגם ליהנות מהטבות מס.

 

הכיסויים של פנסיה לשכיר

חיסכון הפנסיה מעניק לשכירים ביטחון כלכלי, כך שכאשר יגיעו לגיל הפרישה הם יקבלו פתרון כלכלי. הפנסיה משולמת לעובדים במקרים הבאים: בהגעת העובד לגיל פרשה שהוא – 64 לנשים, ו- 67 לגברים, פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה (עד 75% מהשכר) ותשלום פנסיית שארים במקרה של פטירה. בפנסיה לשכיר לרוב מעסיקים מפקידים סכום הקבוע בחוק שהוא – בין 5-7% שאותם משלם השכיר ובין 5-7.5%  אותם משלם המעסיק. כמו כן, על המעסיק להפקיד פיצויים לעובדיו בין- 6-8% מהשכר.

ההבדל המהותי בן פנסיה לעצמאים לבין פנסיה לשכירים הוא גמישות הביטוח והשליטה על התשלום מצד המבוטחים, הרי ניתן לבחור כל סכום רצוי כדי שתבטיחו לעצמכם שקט וביטחון בזמן הפרישה או במקרה של אובדן כושר עבודה.
 

דילוג לתוכן